درس شانزدهم: تجزيه «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمينَ» و کلمه «اَلْحَمْدُ» از نظر علم صرف

پرينت
دسته: آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 1
نمایش از چهارشنبه, 14 دی 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

« اَلْحَمْدُ » مصدر است. يعنی اسمی است که مفهوم فعل در معنی آن وجود دارد اگرچه به زمان خاصّی دلالت ندارد. ستايش، ستايش کردن، سپاس گفتن.

«مصدر» اسمی است که واقع شدن کاری يا پديد آمدن حالتی را بدون دلالت بر زمان معيّنی بيان می کند.

فعل ماضی از مصدر ساخته می شود. فعلها در عربی چهارده صيغه دارند. صيغه اوّل ماضی يک فعل ممکن است از سه حرف اصلی تشکيل شده باشد يا دارای چهار حرف اصلی باشد.

«حَمْد = ستايش» مصدر فعل سه حرفی « حَمِدَ = ستايش کرد » است. در زبان عربی به فعلهای سه حرفی «ثُلاثی» گفته می شود. اگر صيغه اوّل يک فعلِ ماضیِ« ثُلاثی » هيچ حرف زايد نداشته باشد به آن «ثُلاثی مجرّد» گفته می شود.

مصدر فعلهای ثُلاثی مجرّد دارای وزنهای متفاوتی است و دارای قاعده و قانون خاصّی نيست.

در عربی به کلمه ای که بدون قاعده ساخته شده باشد اصطلاحاً «سَماعی» گفته می شود. يعنی وزن آن با آنچه از عرب زبانان شنيده شده شناخته می شود  و قاعده خاصّی ندارد.

به کلماتی که با قاعده و قانون خاصّی ساخته می شوند و دارای وزن يا اوزان مخصوص هستند «قياسی» گفته می شود.

کلمه «حَمْد» از سه حرف اصلی «ح» ، «م» و «د» تشکيل شده است. اين کلمه سالم است يعنی هيچيک از حروف اصلی آن همزه نيست و دو حرف اصلی تکراری هم ندارد. اين کلمه صحيح است يعنی هيچيک از حروف اصلی آن «ياء و واو» نيست.

حرف اوّل «حَمْد» «ح» يک حرف قمری است و هرگاه الف و لام بر سر آن بيايد لام تلفّظ می شود.

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
متن درس 16
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز