درس چهاردهم: ترکيب « اَلْحَمْدُ لِلَّهِ » و شناخت مبتدا و خبر

پرينت
دسته: آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 1
نمایش از چهارشنبه, 14 دی 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

اوّلين ترکيب آيه عبارت است از : « اَلْحَمْدُ لِلَّهِ » که از دو بخش

1- « اَلْحَمْدُ »       2- « لِلَّهِ » تشکيل شده است.

« اَلْحَمْدُ » يک اسم معرفه است که با ال معرفه شده است و در اوّل جمله آمده است.

به اسم معرفه ای که در اوّل جمله می آيد «مبتدا» گفته می شود.

«مبتدا» بودن يکی از نقشهای اصلی است که اِعراب آن هميشه مرفوع است. هر مبتدايی مرفوع است.

نشانه مرفوع بودن «تنوين رفع –ٌ » يا «ضمّه –ُ » است که بر حرف آخر کلمه ظاهر می شود. نشانه رفع در برخی اسمها «واو» است.

در تعريف مبتدا گفته می شود: «مبتدا» اسم معرفه و مرفوعی است که در اوّل جمله می آيد و درباره ی آن خبری داده می شود.

جمله ای که با مبتدا شروع می شود دارای يک قسمت ديگر به نام خبر است.

در تعريف خبر گفته می شود: «خبر» همان بخش از جمله است که درباره مبتدا خبری را می دهد.

«خبر» نيز مانند مبتدا يک نقش اصلی است و هميشه مرفوع است.

«خبر» ممکن است يک اسم باشد و ممکن است يک جمله يا يک شبه جمله باشد.

«خبر» در جمله « اَلْحَمْدُ لِلَّهِ » يک شبه جمله است. در درسهای گذشته آموختيم که «شبه جمله» جمله ای است که فعل آن حذف شده است.

«لِلّهِ» يک شبه جمله است که از يک حرف جرّ و يک اسم مجرور تشکيل شده است. فعل حذف شده آن می تواند به معنی «ثبت است» باشد.

برای ترکيب جمله « اَلْحَمْدُ لِلَّهِ » اصطلاحاً گفته می شود:

« اَلْحَمْدُ مبتدا، مرفوع نشانه رفع ضمّه ظاهر در حرف آخر کلمه»

« لِلَّهِ جار و مجرور متعلّق به محذوف خبر، محلّاً مرفوع، لِ حرف جرّ، لفظ جلاله اللهِ مجرور به حرف جرّ «لِ»، نشانه جرّ کسره ظاهر در حرف آخر کلمه»

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
متن درس 14
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز